Ανθρώπινο Δυναμικό

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», οι άνθρωποί μας χαρακτηρίζονται από την αγάπη και το σεβασμό, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους γονείς, που μας εμπιστεύονται τη μόρφωση και την ανατροφή των παιδιών τους. Το Ανθρώπινο Δυναμικό της «Νέας Παιδείας» διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και αξίες και μοιράζεται το ίδιο όραμα. Η ομάδα μας ξεχωρίζει για το πάθος, το δυναμισμό, τη διάθεση για συνεχή βελτίωση και προσδίδει θετικό πρόσημο στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία.

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία»

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» επενδύουμε στη διαρκή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού μας προσωπικού με προγράμματα που αφορούν σε νέες διδακτικές μεθόδους, σε ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές, στη χρήση νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σύνθετου εκπαιδευτικού έργου, που διοργανώνουν είτε τα Εκπαιδευτήριά μας, είτε άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς.

Τα προγράμματα αφορούν νέες διδακτικές μεθόδους, ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές και τη χρήση νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σύνθετου εκπαιδευτικού έργου.

Οι δάσκαλοι του Σχολείου μας είναι έμπειροι επαγγελματίες, επιστήμονες και παιδαγωγοί. Είναι συγγραφείς εκτενών φυλλαδίων και σχολικών βοηθημάτων που περιλαμβάνουν πρωτότυπο υλικό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Οι δάσκαλοί μας στέκονται κοντά στους μαθητές, καλλιεργούν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, τους καθοδηγούν στην επίτευξη ακαδημαϊκής αριστείας και την εκπλήρωση των προσωπικών τους στόχων.

Το σχολείο μας διαθέτει, επίσης, αξιόπιστο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό (π.χ. νοσοκόμα, γιατρό, σύμβουλο καθοδήγησης, γραμματείς, ψυχολόγο, οδηγούς και συνοδούς) που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας.