Εκπαίδευση στη Νέα Παιδεία

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Δημοτικό ανοίγονται στα παιδιά νέοι δρόμοι για ανάπτυξη και δημιουργία. Οι μαθητές εισάγονται στη διαδικασία της μάθησης, αναπτύσσουν την αγάπη για το διάβασμα και το σχολείο και αποκτούν ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο, απαραίτητο για έναν καλλιεργημένο άνθρωπο και πολίτη του μέλλοντος. Οι μαθητές από το Δημοτικό μαθαίνουν να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται, να ηγούνται, να διακρίνονται και να ξεχωρίζουν.

Τα μαθήματα και η διδακτέα ύλη καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο οι στόχοι των Εκπαιδευτηρίων μας υλοποιούνται μέσα από ένα διευρυμένο πρόγραμμα που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός παιδιού 6 έως 12 ετών και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας με ποικιλία μαθημάτων, αθλητικές δραστηριότητες και ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας.

Για το σκοπό αυτό δίνεται έμφαση στη διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα μέσα από την έμφαση στις Ξένες Γλώσσες, στον Αθλητισμό και το αθλητικό ιδεώδες γενικότερα, στην Πληροφορική και τη Ρομποτική, στα Εργαστήρια Φυσικής και Μαθηματικών, στην Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υλοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται σε δύο κύκλους: στον πρωινό υποχρεωτικό (8:30 –14:30) και στον απογευματινό προαιρετικό.

ΓΛΩΣΣΑ

Βασικός σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών για καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία.

Οι μαθητές σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βασικός σκοπός των Μαθηματικών είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης μέσα από προβλήματα της καθημερινής ζωής και η ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στα Μαθηματικά.

Οι μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό αποσκοπεί, όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής αξιολόγησης από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Οι μαθητές του Δημοτικού:

ΙΣΤΟΡΙΑ

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας επιδιώκεται η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, η κατανόηση ιστορικών γεγονότωνκαι η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης. Χρησιμοποιούνται μέσα που στοχεύουν στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και στην εξασφάλιση της συμμετοχής τους στη διδακτική διαδικασία. Πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο, γίνεται χρήση οργανωμένων φυλλαδίων και σχεδιαγραμμάτων, χρονολογικών πινάκων, χαρτών και του διαδραστικού πίνακα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένοι δάσκαλοι εισάγουν τους μαθητές στις νέες τεχνολογίες και επιστήμες. Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές εξοικειώνονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον προγραμματισμό. Κύριος στόχος του τμήματος πληροφορικής είναι η καλύτερη εξοικείωση των μαθητών με τους Η/Υ και τη ψηφιακή εκπαίδευση, μέσα από βιωματικές και ευχάριστες δραστηριότητες.

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» εφαρμόζουν το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Cambridge και προετοιμάζουν τους μαθητές για τα πτυχία που το συνοδεύουν (firststep, nextstep, ontrack)

Από το 2004 το σχολείο μας είναι εξεταστικό και εκπαιδευτικό κέντρο για τα διπλώματα CAMBRIDGE IT SKILLS και CAMBRIDGE ICT Starters. Τα διπλώματα αυτά επιτρέπουν στο παιδί να αποκτήσει σημαντικές γνώσεις και επισήμως πιστοποιούν τις δεξιότητες και το επίπεδο των ικανοτήτων του.

Στη διδασκαλία αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές, ενώ οι μαθητές/τριες αποκτούν τις βασικές δεξιότητες σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (word), ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (powerpoint) και λογιστικών φύλλων (excel).

Επιπλέον, το Δημοτικό συνεργάζεται με την εταιρία Technokids, έναν Διεθνή Οργανισμό που διδάσκει σε παιδιά σχολικής ηλικίας τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project based Learning. Με αυτήν τη μέθοδο, οι μαθητές ολοκληρώνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους μέσα από παραδείγματα και business case studies. Η εκπαιδευτική ύλη του προγράμματος είναι αναγνωρισμένη από την Microsoft Inc. και διδάσκεται με επιτυχία σε 32 χώρες και σε περισσότερα από 5.000 σχολεία.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» ακολουθούν πιστά το αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιές» για αυτό και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας την αγάπη και την αξία της διά βίου άθλησης, τη σωματική άσκηση, τον υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, ώστε να γίνουν τρόπος ζωής.

Ευκαιρίες άθλησης παρέχουμε στο βασικό μας πρόγραμμα με τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής και το Σχολικό Αθλητισμό, στο απογευματινό μας πρόγραμμα και στις ομάδες του.

Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και υποστηρίζεται από άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής και της προπονητικής, καθώς και από την αντίστοιχες υλικοτεχνικές υποδομές (σύγχρονο γυμναστήριο, γήπεδα, κολυμβητήριο κ.α.).

Απογευματινή μελέτη

Το Δημοτικό μας είναι ουσιαστικά ολοήμερο. Μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος δεν περιορίζεται στη φύλαξη των παιδιών, αλλά τους προσφέρει τη δυνατότητα, της απογευματινής μελέτης.

Οι μαθητές από Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού, μπορούν να προετοιμάζουν τις εργασίες της επόμενης μέρες στο χώρο της τάξης, να καλύπτουν τυχόν κενά τους, να διορθώνουν το γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν, να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα Ξένων Γλωσσών και να προετοιμάζονται για διπλώματα και πτυχία με τη βοήθεια των ειδικά επιλεγμένων εκπαιδευτικών μας. Έτσι ο όγκος της δουλειάς για το σπίτι περιορίζεται στο ελάχιστο.

Μεθοδολογία

Στοχεύουμε πάντα στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας. Στα Εκπαιδευτήριά «Νέα Παιδεία» οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών μας επιτυγχάνονται χάρη:

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως:

Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Ενισχυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα: με πολλές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα (projects) στα βασικά μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία) και στις Ξένες Γλώσσες

Φροντιστηριακή ζώνη: Ενισχυτική διδασκαλία, εξατομικευμένη διδασκαλία

Προετοιμασία και συμμετοχή σε πανελλήνιους, παγκόσμιους και ενδοσχολικούς διαγωνισμούς

Όμιλοι καλλιτεχνίας, λογοτεχνίας, πειραμάτων, δημιουργίας κατασκευών, ρομποτικής, κινεζικής γλώσσας, σχολικής μπάντας

Ημέρα σχολικού αθλητισμού, τράπεζα αίματος, εθελοντική αιμοδοσία

Προετοιμασία για το Γυμνάσιο, συνεργασία με Φιλόλογο / Μαθηματικό ( Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού) και επιπλέον ώρα Μαθηματικών, η οποία διδάσκεται από τη Μαθηματικό του Γυμνασίου

Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία λογοτεχνικού βιβλίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Μαθήματα ειδικότητας: Ξένες γλώσσες, ψηφιακή τεχνολογία, προγραμματισμός, ρομποτική , μουσική και εικαστική αγωγή, συναισθηματική αγωγή, αθλητισμός

  • Αυξημένες ώρες διδασκαλίας στα βασικά μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά για όλες τις τάξεις και Φυσική για τις τάξεις Ε’ – ΣΤ’).
  • Επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα Ξένων Γλωσσών στην απογευματινή ζώνη και φροντιστηριακή προετοιμασία για την απόκτηση Πτυχίων
  • Επιπλέον ώρες Πληροφορικής στην απογευματινή ζώνη και φροντιστηριακή προετοιμασία για την απόκτηση Διπλωμάτων

Για τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Δημοτικού: Συνεργασία Σχολικού Συμβούλου / Υπεύθυνου Εκπαίδευσης με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικούς κάθε τάξης και εποπτεία του έργου του συνόλου των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα για τις τάξεις Ε’, ΣΤ’ λειτουργούν τομείς εξειδίκευσης, με Υπεύθυνους Τομέων τον Φιλόλογο Εκπαιδευτικό για το μάθημα της Γλώσσας και τη Μαθηματικό Εκπαιδευτικό για το μάθημα των Μαθηματικών. Έργο τους είναι η συνεργασία με τους δασκάλους και η προετοιμασία των μαθητών για το Γυμνάσιο.

Οι συνεργασίες αυτές στοχεύουν στην παραγωγή ποιοτικού διδακτικού έργου, στην καλύτερη οργάνωση της ύλης και της διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας των τμημάτων, αλλά και του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Συνεργασία των Υπεύθυνων Τομέων με τους δασκάλους της Ε΄ και ΣΤ’ τάξης, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη διδασκαλία και προετοιμασία για το Γυμνάσιο, με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό.

Επιπλέον ώρα Μαθηματικών,η οποία διδάσκεται από τη Μαθηματικό του Γυμνασίου

Επιπλέον ώρα Αρχαίων Ελληνικών , η οποία διδάσκεται από την Συντονίστρια του Τομέας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Αξιολόγηση μαθητών

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Για μικρότερες τάξεις

Για μεγαλύτερες τάξεις

Άλλες δράσεις