Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας

Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας

Το Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας του Σχολείου μας συμμετέχει και υποστηρίζει το παιδαγωγικό έργο, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς.

Καλύπτει όλες τις βαθμίδες, από τον Παιδικό Σταθμό μέχρι και το Λύκειο και παρακολουθεί τη μαθησιακή πορεία και συμπεριφορά των μαθητών, ενώ παράλληλα παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα σχολικής επίδοσης, κοινωνικής ένταξης, κινητοποίησης και ενθάρρυνσης και διαφόρων άλλων θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και που μπορεί να τα επηρεάσουν στη σχολική τους ζωή και όχι μόνο.

Στόχος μας είναι η αλληλοενημέρωση και ο σχεδιασμός δράσεων για θέματα μαθησιακά, συναισθηματικά, συμπεριφοράς, διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και πρακτικά θέματα όπως η σωστή διαχείριση του χρόνου, η οργάνωση μελέτης, τα συναισθήματα άγχους για τα μαθήματα και τις εξετάσεις, η αναβλητικότητα, η αποτελεσματική στοχοθεσία, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, η κοινωνικοποίηση, η επικοινωνία με τους γονείς, η διαχείριση των συγκρούσεων κ.ά.

Το Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς και τους μαθητές, όποτε κρίνεται απαραίτητο, ή εάν οι ίδιοι το επιθυμούν.

Εκτός από τα παραπάνω, το Τμήμα Συμβουλευτικής του Δημοτικού είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των υποψήφιων παιδιών, που έρχονται για πρώτη φορά στο Σχολείο μας για να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μία συνέντευξη γνωριμίας με τους γονείς και το παιδί. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει και στην επιλογή υποψήφιων παιδιών για τις ενδιάμεσες τάξεις του Δημοτικού.

Το Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας είναι υπεύθυνο για