Σχολική Ζωή στη Νέα Παιδεία

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Οι δάσκαλοι στο Δημοτικό προετοιμάζουν κατάλληλα τους μαθητές ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξετάσεις που συμμετέχουν. Για αυτό και οι μαθητές του Σχολείου μας πετυχαίνουν υψηλές βαθμολογίες και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής αγγίζοντας το 100%.

Οι μαθητές μας, μας συγκινούν και μας κάνουν υπερήφανους καθώς αποδεικνύουν ότι με τη θέληση, την επιμέλεια και την επιμονή μπορούν να σημειώσουν επιτυχίες και να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις σε όποιες εξετάσεις ή διαγωνισμούς και αν συμμετέχουν.

Διακρίσεις & Βραβεύσεις

Οι μαθητές μας σημειώνουν κάθε χρόνο σημαντικές επιτυχίες στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, ενώ αποσπούν διακρίσεις σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς (Μαθηματικών, Φυσικής, Ρομποτικής, Ζωγραφικής κ.α.) και σε αθλητικούς σχολικούς αγώνες.

Η επιτυχής συμμετοχή των μαθητών μας σε διαγωνισμούς είναι θεσμός για τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» χάρη στην ολοκληρωμένη και στοχευμένη προετοιμασία των μαθητών.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Για μικρότερες τάξεις

Για μεγαλύτερες τάξεις

Κοινωνική Ευθύνη

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» πιστεύουμε στην Κοινωνική Ευθύνη και για αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία, τη φιλανθρωπική δράση, την προστασία του περιβάλλοντος, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Πιστεύουμε πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οδηγεί στην ανάπτυξη και την ευημερία και πρέπει να είναι καθημερινή πράξη για κάθε πολίτη που σέβεται τον εαυτό του.

Πιστεύουμε πως το Σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τις αξίες αυτές στα παιδιά από πολύ νωρίς και να παραδίδει μαθήματα υπεύθυνης συμπεριφοράς, προσφοράς, αλληλεγγύης και σεβασμού προς την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι μαθητές μας, με την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων, παίρνουν αληθινά «μαθήματα ζωής».

Mέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ΣυνΔΡΑΜΩ» των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία», οι μαθητές μας, ε τρόπο βιωματικό και δημιουργικό συνδέονται με την κοινωνία, κατανοούν το ρόλο τους ως υπεύθυνοι πολίτες και μαθαίνουν να νοιάζονται για τους άλλους.

Μερικές από τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης

Αθλητικές & Πολιτιστικές Δράσεις

Οι Αθλητικές και Πολιτιστικές Δράσεις αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία». Στο πλαίσιο αυτό στο Σχολείο μας λειτουργεί ενιαίο πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο. Στόχος μας είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.

Διαθέτουμε ένα θαυμάσιο θέατρο 700 θέσεων, το οποίο είναι το κέντρο των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών μας εκδηλώσεων ενώ στις υπερσύγχρονες αθλητικές μας εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται όλες οι αθλητικές αθλοπαιδιές.

Στο Σχολείο μας λειτουργούν και πραγματοποιούνται

Εκδόσεις "Νέα Παιδεία"

Τα Εκπαιδευτήρια «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» καλύπτουν όλα τα μαθήματα με βοηθητικά βιβλία, προϊόν της πλούσιας εξειδίκευσης και εμπειρίας δασκάλων και συμβούλων.

Το Σχολείο μας διαθέτει πλούσιο, αναβαθμισμένο, υποστηρικτικό εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή,για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται,το οποίο δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για τους μαθητές μας.

Στους μαθητές παρέχεται:

Weekly Paideia

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» πιστεύουμε πως η σχολική εφημερίδα αποτελεί ένα δυναμικό μέσο διαλόγου, καθώς επίσης και μια ευχάριστη και δημιουργική δραστηριότητα, η οποία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μας να αναδείξουν τις απόψεις τους στη σχολική κοινότητα, να εκφραστούν ελεύθερα, ενώ παράλληλα δίνει κίνητρο στα παιδιά να εργαστούν σε ομάδες.

Ονομάσαμε τη σχολική μας εφημερίδα Weekly Paideia. Όλοι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία» μπορούν να γράφουν για θέματα που οι ίδιοι επιλέγουν και τους ενδιαφέρουν, αποτυπώνοντας την οπτική γωνία και τις εμπειρίες τους από τη σχολική και την κοινωνική τους ζωή.

Η σχολική εφημερίδα Weekly Paideia αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας και ενημέρωσης, το οποίο επιθυμούμε να αγαπήσουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και όποιος έχει την περιέργεια να γνωρίσει τους προβληματισμούς, τις ιδέες, τις αγωνίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του Σχολείου μας.