Κανονισμός

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του Σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως Σχολική Κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την Πολιτεία για την εκπαίδευση, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου.

Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας

Η γνώση, η αποδοχή και η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και συνεργάτες, είναι απαραίτητη προκειμένου να συνυπάρχουμε με πνεύμα συνεργασίας, με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα των άλλων, με ευγένεια, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη προς όλους.

Η τήρηση του κανονισμού συμβάλλει στην εξάλειψη δυσμενών συνθηκών και ανεπιθύμητων φαινομένων που αντιστρατεύονται την ομαλή λειτουργία του Σχολείου.